Pásové vozidlo určené k prevádzke v teréne a schopné vykonať hasičský zásah vodou z vlastnej vodnej nádrže pomocou vstavanej prenosnej striekačky a diaľkovo ovládanej lafetovej prúdnice. Svojími schopnosťami je ideálne na hasenie do ťažko dostupného terénu.