Žeriavový vyslobodzovací buldozérový tank JVBT-55A

jvbt 

Špeciálne pásové vozidlo na podvozku tanku T-55A s využitím koštukčných skupín vyslobodzovacieho tanku VT-55A, ktoré okrem vyslobodzovacích úkolov bolo schopné dvíhať bremená do 20 ton (nadvihnúť prednú alebo zadnú časť stredného tanku, premiestniť vežový komplet tanku a pod.) a vykonávať terénne úpravy pomocou tankového buldozéra.

1. OSÁDKA
Počet osôb                        3 (veliteľ, vodič/mechanik a viazač)

2. ROZMERY VOZIDLA
Dĺžka                               9 740 mm
Šírka                                3 290 mm
Výška                               2 900 mm
Svetlosť vozidla               380 mm
Pohotovostná hmotnosť  42 000 kg

3. PODVOZOK A MOTOR
Typ podvozku                                     T-55A
Typ motora                                         V-55A, štvordobý, vznetový
Výkon motora                                     426 kW pri 2 000 ot./min, 2 400Nm 1 200 – 1 500 ot/min
Spotreba paliva na spevnenej ceste  200 - 250 l/100 km
Spotreba paliva na polnej ceste         300 – 350 l/100 km
Objem palivovej nádrže                      475 l

4. RÝCHLOSŤ A MANÉVROVATEĽNOSŤ
Maximálna rýchlosť na spevnenej ceste        40 km/h
Priemerná rýchlosť na polnej ceste                20 km/h
Maximálny uhol stúpania                                28°
Maximálny uhol bočného náklonu                 13°
Prekročivosť (šírka priekopu)                         2,7 m
Výstupnosť (výška prekážky)                         0,8 m
Brodivosť (bez prípravy)                                1,4 m

Jazda tanku pod vodou
Maximálna rýchlosť prúdu                             1,5 m/s
Maximálna šírka vodnej prekážky                 1000 m
Maximálna hĺbka vody                                   5 m

5. ŽERIAVOVÁ A BULDOZÉROVÁ NÁDSTAVBA
Typ hlavného navijáku                mechanický s ťažnými bubnami
Ťažná sila cez 1 kladku              500 kN
Ťažná sila cez 2 kladky              750 kN
Pracovná dĺžka lana                   200 m
Priemer lana                               28 mm
Typ pomocného navijáka            bubnový s kvapalinovým pohonom
Ťažná sila                                   8 kN
Pracovná dĺžka lana                   400 m
Priemer lana                               6,3 mm
Maximálne vyloženie žeriavu      8 m
Maximálna nosnosť bez podopretia radlice    100 kN (otáčanie výložníku o 360°)
Maximálna nosnosť s podopretím radlice        150 kN (otáčanie výložníku o 360°)
Maximálna nosnosť s bremenom cez korbu    200 kN (otáčanie výložníku o 360°)
Typ buldozérovej radlice              BTZ-55
Výkon v zeminách 1. až 4. triedy 130 – 150 m3/hod
Plocha nákladnej plošiny             3,31 m2
Nosnosť nákladnej plošiny           1 500 kg


SPÄŤ