SOS.GAS 2013 - Logistická superiorita

logo%20spp%20nadacia-nie%20v%20rohu

Projekt:

SOS.GAS 2013 - Logistická superiorita

 

Ciele projektu:                                

Primárnym cieľom projektu je zabezpečiť rýchly presun ťažkej techniky Dobrovoľného hasičského združenia – POLE (ďalej len DHZ POLE) k haváriám distribučnej siete Slovenského plynárenského priemyslu. 

Vďaka možnosti rýchlejšieho presunu ťažkej techniky sa zvýši bezpečnosť občanov Slovenskej Republiky v dosahu zariadení Spoločnosti SPP – distribúcia. V prípade havarijného stavu bude možné presunúť techniku priamo k zariadeniu rýchlejšie odstrániť haváriu, čo skráti čas odstávky na postihnutom zariadení Spoločnosti SPP – distribúcia. Zvýši to celkovú mieru bezpečnosti distribúcie zemného plynu.

Sekundárnym efektom bude celkové zlepšenie bezpečnosti občanov Slovenskej Republiky, nakoľko týmto projektom obstaraná technika bude slúžiť aj na ostatné aktivity DHZ Pole spojené s ochranou životov a majetku a ďalších.

 

Prínosom projektu bude okrem iného:

  • vyššia bezpečnosť občanov Slovenskej Republiky v dosahu zariadení Spoločnosti SPP – distribúcia
  • vyššia bezpečnosť distribúcie zemného plynu Spoločnosti SPP - distribúcia
  • skrátenie času odstávok na haváriami postihnutých zariadeniach Spoločnosti SPP – distribúcia
  • zlepšenie služieb zákazníkov Spoločnosti SPP – distribúcia
  • celkové zlepšenie bezpečnosti občanov Slovenskej Republiky, nakoľko sa týmto projektom obstaraná technika vie použiť aj na ostatné aktivity DHZ Pole spojené s ochranou životov a majetku a ďalších

 

Cieľová skupina pre ktorú je projekt určený:

Primárnu cieľovú skupinu tvoria všetci občania SR, alebo inej krajiny na území Slovenskej Republiky. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej Republiky k 31.3.2013 je to cca 5.410.000 potencionálnych prijímateľov služby.

 

Časový plán projektu:

Začiatok realizácie projektu – 10/2013

Koniec realizácie projektu – 12/2013

 

Nákup nákladného vozidla MAN TGX 26.540 6X4 BLS / L30XKJ61

Vozidlo je v prevedení ťahač návesov (3 nápravy) s dlhou spacou kabínou (1 + 1 prepravovaných osôb), mechanické (listové) pruženie prednej nápravy, vzduchové pruženie zadných náprav.

 

MAN TGX 26.540 6X4 BLS / L30XKJ61                      

 

mansmall

man 

 

dsc_0217 

dsc_0221 

dsc_0229