Sponzorská zmluva NAFTA a.s.

logo%20nafta 

Projekt:

Obnovy a doplnenia materiálno-technického zabezpečenia s cieľom posilniť intervenčné kapacity DHZ POLE rozšírením vlastnej logistickej podpory a tým zvýšiť rýchlosť reakcie a predovšetkým skrátiť dojazdový čas na typ udalosti vyžadujúci nasadenie ťažkej pásovej techniky (priemyselné havárie, rozsiahle lesné požiare, povodne)

 

Ciele projektu:                                

Primárnym cieľom projektu je zabezpečiť rýchly presun ťažkej techniky Dobrovoľného hasičského združenia – POLE (ďalej len DHZ POLE) k haváriám na zariadeniach spoločnosti NAFTA a.s.. 

Vďaka možnosti rýchlejšieho presunu ťažkej techniky sa zvýši bezpečnosť občanov Slovenskej Republiky v dosahu zariadení spoločnosti NAFTA a.s.. V prípade havarijného stavu bude možné presunúť techniku priamo k zariadeniu rýchlejšie odstrániť haváriu, čo skráti čas odstávky na postihnutom zariadení spoločnosti NAFTA a.s.. Zvýši to celkovú mieru bezpečnosti uskladnenia zemného plynu.

Sekundárnym efektom bude celkové zlepšenie bezpečnosti občanov Slovenskej Republiky, nakoľko týmto projektom obstaraná technika bude slúžiť aj na ostatné aktivity DHZ Pole spojené s ochranou životov a majetku a ďalších.

 

Prínosom projektu bude okrem iného:

  • vyššia bezpečnosť občanov Slovenskej Republiky v dosahu zariadení spoločnosti NAFTA a.s. vyššia bezpečnosť distribúcie zemného plynu spoločnosti NAFTA a.s.
  • skrátenie času odstávok na haváriami postihnutých zariadeniach spoločnosti NAFTA a.s.
  • zlepšenie služieb zákazníkov spoločnosti NAFTA a.s.
  • celkové zlepšenie bezpečnosti občanov Slovenskej Republiky, nakoľko sa týmto projektom obstaraná technika vie použiť aj na ostatné aktivity DHZ Pole spojené s ochranou životov a majetku a ďalších

 

Cieľová skupina pre ktorú je projekt určený:

Primárnu cieľovú skupinu tvoria všetci občania SR, alebo inej krajiny na území Slovenskej Republiky. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej Republiky k 31.3.2013 je to cca 5.410.000 potencionálnych prijímateľov služby.

 

Časový plán projektu:

Začiatok realizácie projektu – 11/2013

Koniec realizácie projektu – 04/2014

 

Nákup podvalníkový náves KÄSSBOHRER K.SLA 5 s navijákom SEPSON H 200 PX s ťažnou silou 20 ton

Päťnápravový náves zváranej konštrukcie s použitím vysoko pevnostnej ocele 52/3 s navijákom s ťažnou silou 20 ton a 50m lanom. 


KÄSSBOHRER K.SLA 5 + SEPSON H 200 PX

 

dsc_0206 

dsc_0202