SOS.STROM 2015

logo%20spp%20nadacia-nie%20v%20rohu

Projekt:

SOS.STROM 2015 - Energetická superiorita

 

Ciele projektu:                                

Primárnym cieľom projektu je zabezpečiť dodávky elektrickej energie v ťažko dostupných podmienkach pri krízových situáciách, havariách a iných mimoriadnych udalostiach, ktoré nastanú na distribučnej sieti Slovenského plynárenského priemyslu. Mobilný motorgenerátor dokáže obhospodariť komplet celé zázemie krízového riadenia v oblastiach bez prístupu k sieti elektrickej energie a zároveň v blízkosti zariadení Slovenského plynárenského priemyslu. Mobilný motorgenerátor dokáže dodať dostatok elektrickej energie komplet celému zázemiu krízového riadenia v oblastiach bez prístupu k sieti elektrickej energie a zároveň v blízkosti zariadení Slovenského plynárenského priemyslu.

Sekundárny cieľom projektu je zabezpečiť operatívu DHZ Pole v prípade výpadku elektrickej energie v dobe pred nutným výjazdom aj ku krízovým situáciám, haváriám a iným mimoriadnym udalostiam, ktoré nastanú na distribučnej sieti Slovenského plynárenského priemyslu. Napojením mobilného motorgenerátora na budovy DHZ Pole so záložným batériovým zdrojom bude možné drasticky znížíť čas výjazdu v čase prerušenia dodávok elektrickej energie.

  

Prínosom projektu bude okrem iného:

 • ·  vyššia bezpečnosť občanov Slovenskej Republiky v dosahu zariadení spoločnosti SPP – distribúcia

  ·      vyššia bezpečnosť distribúcie zemného plynu spoločnosti SPP - distribúcia

  ·      skrátenie času odstávok na haváriami postihnutých zariadeniach spoločnosti SPP – distribúcia

  ·      zlepšenie služieb zákazníkov spoločnosti SPP – distribúcia

  ·      celkové zlepšenie bezpečnosti občanov Slovenskej Republiky, nakoľko sa týmto projektom

  ·      obstaraná technika sa vie použiť aj na ostatné aktivity DHZ Pole spojené sochranou životov, majetku a životného prostredia 

 

Cieľová skupina pre ktorú je projekt určený:

Primárnu cieľovú skupinu tvoria všetci občania SR, alebo inej krajiny na území Slovenskej Republiky. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej Republiky k 31.3.2013 je to cca 5.410.000 potencionálnych prijímateľov služby.

 

Časový plán projektu:

Začiatok realizácie projektu – 03/2015

Koniec realizácie projektu – 11/2015

 

Nákup mobilného generátora PETRA105CSM, záložného batériového zdroja a napojenie budov

Nákupom mobilného generátora PETRA105CSM, záložného batériového zdroja UPS 9 kVA s batériou DataSafe NPX-35 a ich napojením na budovy DHZ Pole sa nám podarilo splniť ciele, ktoré sme si vytýčili. Vďaka finančnému príspevku vieme zabezpečiť dostatok energickej energie komplet celému zázemiu krízového riadenia v oblastiach bez prístupu k sieti elektrickej energie a zároveň v blízkosti zariadení Slovenského plynárenského priemyslu, ako aj drasticky znížiť čas potrebný na presun techniky DHZ POLE ako k haváriám na distribučnej sieti Slovenského plynárenského priemyslu, tak na všetky ostatné aktivity DHZ POLE spojené s ochranou životov a majetku a ďalších v čase prerušenia dodávok elektrickej energie.  

PETRA 105CSM

  dsc_9965web

  

dsc_9976web

ZÁLOŽNÝ BATÉRIOVÝ ZDROJ UPS 9 kVA

 dsc_9982web