Odhalenie certifikátu Passivhaus Institut Darmstadt

9. 10. 2017

Prvú nebytovú budovu v pasívnom energetickom štandarde na Slovensku majú v Trnave

Požiarna zbrojnica dobrovoľných hasičov  s medzinárodným certifikátom

Bratislava/Trnava, 6.10.2017 – Prvú pasívnu požiarnu zbrojnicu na Slovensku má dobrovoľné hasičské združenie POLE (DHZ POLE) v Trnave. Medzinárodný certifikát pasívnych budov združeniu dnes slávnostne odovzdali predstavitelia Inštitútu pre energeticky pasívne domy. Budova je na Slovensku zároveň aj prvou nebytovou budovou v pasívnom štandarde.

DHZ POLE je jedinečnou hasičskou jednotkou, ktorá sa špecializuje na ťažkú pásovú a kolesovú techniku. Táto unikátna zásahová technika jej umožňuje realizovať zložité záchranné operácie nielen v rámci svojho regiónu.  

„Základným predpokladom poskytovania našich služieb pre ľudí v tiesni bolo a je aj  vytvorenie kvalitného základného zázemia pre zásahový tím. Dnes ním je nová bezbariérová hasičská stanica, pri plánovaní ktorej sme mysleli viac strategicky, do budúcnosti. Preto je už dnes, v súlade s európskymi trendami, v pasívnom štandarde. Čo pre nás znamená nielen ďalšiu výnimočnosť a prvenstvo medzi nebytovými budovami na Slovensku, ale najmä nie nepodstatnú úsporu prevádzkových nákladov“, vysvetľuje Jozef Hambálek, veliteľ DHZ POLE. Výstavbu požiarnej zbrojnice financovalo DHZ POLE zo zdrojov EÚ.  

Nová budova DHZ POLE svojím technickým štandardom spĺňa už dnes kritériá, ktoré budú musieť stavebníci spĺňať až od roku 2019. Podľa smernice o energetickej hospodárnosti budov budú musieť všetky administratívne budovy postavené po 31. decembri 2018 vyrobiť toľko energie, koľko sami spotrebujú. Od roku 2021 bude tento nulový štandard platiť aj pre súkromné budovy.

„Nie sú to však len nariadenia EU, ale aj samotné presvedčenie zadávateľa a nás, prečo sme požiarnu stanicu koncipovali tak, že sme budúce normy presiahli a dosiahli až pasívny štandard. Budova je prvou pasívnou nebytovou budovou a možno povedať, že je trendsetterom medzi budovami na Slovensku.“, zdôrazňuje špecialista na pasívne budovy Bjorn Kierulf z architektonického štúdia Createrra, ktorá stavbu navrhla. „Sústredili sme sa na kvalitnú obálku a detaily bez tepelných mostov. Zároveň sme technickú inštaláciu minimalizovali a budova dosahuje najnižšie možne náklady na prevádzku. Náklady na kúrenie sa v podobne veľkých budovách vo svete pohybujú v priemere okolo 10€ mesačne. Najvyšší možný komfort bez tepelných výkyvov je pritom zabezpečený či je leto, či zima, a to aj vrátane prísunu čerstvého vzduchu.“, dopĺňa B. Kierulf.

 


dsc6599
dsc6602
dsc6606
dsc6610
dsc6622
dsc6637
dsc6642
dsc6647
dsc6653
dsc6671
dsc6672
dsc6702
dsc6713
dsc6734
dsc6745
dsc6780
dsc6813Späť na Aktuality