Aktuality


Požiar skládky

Požiar skládky

V piatok nás o 13:30 KOS povolal asistovať pri požiari skládky v Trnave. Po príjazde na miesto sme začali s dopĺňaním vody do cisterien HaZZ a po vyprázdnení sme sa vrátili na základňu doplniť vodu. 

viac

Stanovisko predsedu DHZ POLE k medializovaným informáciám

Stanovisko predsedu DHZ POLE k medializovaným informáciám

Ako predseda a zároveň veliteľ DHZ POLE (ďalej len "zbor") sa dôrazne ohradzujem voči akýmkoľvek tvrdeniam, ktoré by čo i len náznakom vzbudzovali dojem, že doterajšie pôsobenie zboru je možné spájať s pochybnými alebo netransparentnými aktivitami.

Od založenia zboru v roku 2010 kráčame po komplikovanej a náročnej ceste predovšetkým pre naše špecifické zameranie v oblasti špeciálnej vyslobodzovacej techniky, ktorá so sebou ruka v ruke prináša aj mimoriadne nároky na čas, technické znalosti, výcvik a školenia, no a v neposlednom rade na finančné zabezpečenie celej prevádzky zboru.

Väčšinu našej zásahovej techniky sme si opravili, zrekonštruovali a tak aj záchránili pred zošrotovaním. K dnešnému dňu zbor disponuje 10 kusmi špeciálnej pásovej techniky, 10 kusmi ťažkej kolesovej techniky a viac ako 10 kusmi ostatnej kolesovej techniky pripravenej pomáhať, čo vzhľadom na počet ako aj špecifickosť zamerania zboru predstavuje unikát nielen u nás doma, ale aj v zahraničí.

Jedným dychom dodávam, že technika sama - bez ohľadu na tisíce hodín strávených pri jej záchrane, oprave a prestavbe z vojenskej na záchranársku - je menej dôležitá ako ľudia a ich potenciál. Naši členovia a spolupracovníci sú tou najväčšou hodnotou, ktorú náš zbor má a bez nich by bolo všetko vynaložené úsilie nepoužiteľné na účel, ktorý všetkým dobrovoľným hasičom už viac ako 150 rokov stelesňuje..

viac

KAZUAR 2016

KAZUAR 2016

Dnes sme sa zúčastnili celoareálového cvičenia s názvom KAZUÁR 2016, ktoré sa uskutočnilo v areáli jadrovej elektrárni V2 Jaslovské Bohunice. 

viac

Protipovodňové cvičenie Lošonec

Protipovodňové cvičenie Lošonec

 Včera sme sa zúčastnili, s ďalšími DHZ a DHZO z Trnavskeho kraja na odborno-metodickom zamestnaní členov DHZO (DHZ) v obci Lošonec. 

viac

Cvičenie Nafta 2016

Cvičenie Nafta 2016

 Rok prešiel a zase sme sa zúčastnili cvičenia s našimi priateľmi z Nafta a.s. Tentokrát sa testovala doprava vody na dlhé vzdialenosti, do 800 metrov medzi jednotlivými čerpadlami, cez 2000 metrov celkovo. 

viac

Jarné preskúsanie techniky

Jarné preskúsanie techniky

 Minulý víkend sme zobrali časť techniky na preskúšanie do VVP Záhorie.

viac

Deň hasičov 2016

Deň hasičov 2016

V sobotu 14.5.2016 sa v Bratislave na Tyršovom námesti konalo podujatie Deň hasičov. Zúčastnili sme sa aj my s BVP a Hummer H2 a H3. 

viac

Zapadnutý bager

Zapadnutý bager

9.5. sme boli zavolaní, aby sme vytiahli bager, ktorý zapadol pri prácach na úprave koryta potoka v obci Buková. Na jednej strane mu padol pás a sám sa nevedel dostať von.

viac

Brigáda

Brigáda

 Dnes sme mali zborovú brigádu a upratali sme na okolo hál

viac

PF 2016

PF 2016

DHZ Pole Vám praje všetko najlepšie v Novom roku! 

viac