Výcvik obsluhy plávajuceho transportéra PTS 10 na prápore výcviku v Martine

16. 7. 2012

  img_1609 classdhz

7 členný tím DHZ Pole dnes zahájil výcvik obsluhy plávajuceho transportéra PTS 10 na prápore výcviku v Martine, s cieľom prehĺbiť znalosti a skúsenosti pri obsluhe a bezpečnostných opatreniach súvisiacich s PTS 10. Výcvik začal teoretickou prípravou, ktorá bude prebiehať v priebehu mesiaca júl a v septembri budú prebiehať praktické jazdy v teréne, plávanie, uvažovanie nákladov a nácvik iných technických manévrov s transportérom. Výcvik bude ukončeny skúškou a tím DHZ POLE verí, že nám takto získané zručnosti pomôžu byť počas zásahov záchranárov v nedostupnom teréne užitočnejší.

pts-1mini

Späť na Aktuality