Rok 2012 v DHZ POLE

31. 12. 2012

Ďakujeme za to, že ste nás po celý rok 2012 sprevádzali na našej ceste za našim poslaním a želáme všetkým šťastný nový rok 2013:)

2012 2012 2012  2012 2012 2012

2012 2012 2012z2

Späť na Aktuality