Mobilizácia hasičov

2. 4. 2013

SHMÚ vydal na dnes výstrahu 2. resp. 3. stupňa pre takmer celú južnú oblasť stredného Slovenska pred výdatnými dažďovými zrážkami. Vzhľadom na mimoriadnu hydrologickú situáciu, existujúce snehové zásoby v povodiach a očakávaný dážď, predpokladá SHMU opätovný vzostup vodných hladín na tokoch slovenských riek. Očakáva sa, že toky dosiahnu a prekročia vodné stavy, ktoré zodpovedajú stupňom povodňovej aktivity najmä v povodiach Nitry, Ipľa, Hrona a Slanej. V súvislosti s nasýtením povodí predpokladáme výskyt sprievodných povodňových javov aj mimo vodných tokov.


Výstraha bude platiť od dnešného večera do stredy 3. apríla do 23:00 v Banskobystrickom, Trenčianskom, Trnavskom, Nitrianskom a v Žilinskom kraji. Jednotky DHZ POLE sú v služobnej pohotovosti, spolu s viac ako 1200 kolegami z Hasičského a záchranného zboru SR. Naša špeciálna technika je pripravená poskytnúť v prípade potreby ťažkú technickú asistenciu.

img_3879 

Napísali o nás:

webnoviny.sk Hasiči sa pripravujú na povodne, predpovede sú alarmujúce

Späť na Aktuality