Medzinárodný deň lesov

21. 3. 2013

Každý rok na svete ubudne až 13 miliónov hektárov lesa. Klimatické zmeny prinášajú zvýšené riziko lesných požiarov aj v našom regióne. DHZ POLE preto systematicky rozvíja intervenčné kapacity pre manažment lesných požiarov. Naša špeciálna pásová technika je prispôsobená na zásahy v ťažko-dostupnom teréne a dokáže tak podporiť aj komplikované operácie pri rozsiahlych požiaroch.

 les2 les

Späť na Aktuality