DHZ POLE sa pripája k oslavám Svetového humanitárneho dňa

19. 8. 2012

19. august je každoročne oslavovaný ako Svetový humanitárny deň. Deň, v ktorý by sa ľudia po celom svete mali aktivizovať a pomáhať jeden druhému a zároveň si pripomínať tých, ktorí riskujú svoj život aby pomohli iným. Témou tohtoročného Svetového humanitárneho dňa je myšlienka „Ľudia pomáhajú ľuďom“ a k nej sa radi pridávame, lebo veríme že je dôležité pomáhať si navzájom.. Pri našich zásahoch, reagujúc na potreby ľudí zasiahnutých katastrofami, vychádzame zo základných hodnôt humanity a solidarity a konáme v súlade so zásadami nestrannosti, nediskriminácie, nezávislosti a neutrality.

pin_translations_individual_english

Viac informácií o tomto špeciálnom dni nájdete  a svojim dobrým skutkom sa môžete pridať k oslavám na http://www.whd-iwashere.org/

Späť na Aktuality