DHZ POLE pripomína Medzinárodný deň boja s katastrofami

28. 9. 2012

girl iddr

Viac informácií o globálnych oslavách nájdete na stránke UNISDR. Tento rok je venovaný dievčatám a ženám, ktoré pripravujú svoje rodiny na možné katastrofy a podieľajú sa na odstraňovaní ich následkov vo svojich komunitách. Chceme sa Vám poďakovať za to čo robíte, aby boli Vaše rodiny v bezpečí a Vaše komunity odolnejšie voči katastrofám

Aby sme upriamili pozornosť na to, že aj na Slovensku sa ženy a dievčatá aktívne zapájajú do boja s katastrofami, pridali sme sa k globálnej iniciatíve Ženy a dievčatá na mape

girl 

Späť na Aktuality