„Slovenské piesky“

12. 8. 2012

Najväčšie stretnutie vojenskej historickej techniky na piesku v Európe sa konalo pod záštitou ministra obrany Martina Glváča, pri príležitosti 100. výročia narodenia gen. Antona Petráka, príslušníka Československej zahraničnej armády na Západe. Na stretnutí vojenských historických vozidiel sa podieľalo 600 účastníkov, ktorí zhruba piatim tisíckam divákov popri dobových bojoch predstavili aj 250 kusov kvalitne zrekonštruovanej techniky.

img_1989 img_1988 img_1979

Fotogalériu z akcie nájdete tu

V dňoch od 07. do 12. augusta 2012 sa vo VVP Záhorie konal 4. ročník najväčšieho podujatia historických vojenských vozidiel na piesku v Európe pod názvom Slovenské piesky 2012. Úlohou Spoločnej logistickej podpornej skupiny bolo zabezpečiť prepravu techniky z VHÚ Piešťany, prepravu a prevádzku technologických kontajnerov, požiarnu a zdravotnú hotovosť, ako aj výrobu a distribúciu elektrickej energie. Na zabezpečení podujatia sa podieľali príslušníci VSLPS, Multifunkčného práporu a Dopravného práporu Hlohovec a Dobrovoľné hasičské združenie POLE Trnava.

Späť na Aktuality